BoekUwBuitenhuis.nl - Bospark Markelo
Algemene huurvoorwaarden

General Rental Conditions

Algemene huur- en annuleringsvoorwaarden

Wanneer u bij ons een reservering maakt, gaat u met ons een overeenkomst aan waaraan voor beide partijen rechten en plichten verbonden zijn. In onderstaand document kunt u de precieze inhoud van deze overeenkomst bekijken.  

1. Reserveren
Via ‘www.vakantieparkhessenheem.nl’ en ‘www.boekuwbuitenhuis.nl’ kunt u op Bospark Markelo in Markelo een vakantieaccommodatie reserveren voor een bepaalde periode. Mocht na uw boeking blijken dat de accommodatie toch niet beschikbaar is, dan komt de reservering te vervallen en krijgt u direct een alternatief aangeboden. Na uw reservering ontvangt u per e-mail een reserveringsbevestiging met daarin alle details van uw boeking en de betaalwijze.

2. Bijkomende kosten
De prijzen van de vakantieaccommodatie zijn exclusief reserveringskosten, toeristenbelasting, milieukosten, schoonmaak en eventueel bedlinnen en bijgeboekte extra’s. De reserveringskosten worden per boeking berekend. De toeristenbelasting en de milieulasten zijn afhankelijk van de grootte van uw gezelschap en de duur van uw verblijf en worden op de website weergegeven alvorens u uw boeking definitief maakt. Ook de schoonmaakkosten vindt u in dit overzicht terug. Uiteraard worden alle bijkomende kosten overzichtelijk gespecificeerd op de factuur die u ontvangt bij uw reserveringsbevestiging.

3. Prijzen
De prijzen op de website van Bospark Markelo en Boekuwbuitenhuis.nl worden zo goed mogelijk bijgehouden. Bospark Markelo behoudt zich echter het recht voor de prijzen te wijzigen. Tijdens het boekingsproces wordt altijd de juiste prijs medegedeeld. De in de reserveringsbevestiging vermelde prijs is bindend. Kennelijke typefouten binden ons niet.

4. Tarieven
Alle vermelde tarieven zijn weektarieven geldend van vrijdag tot vrijdag, midweektarieven geldend van maandag tot vrijdag of weekendtarieven, geldend van vrijdag tot maandag, of dagtarieven. De check-in en check-out tijden staan vermeld op uw reserveringsbevestiging en op onze websites.

5. Betaling
Bij reservering wordt u 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Betaling hiervan dient te geschieden binnen 14 dagen na de definitieve reservering. De betaling van het restbedrag moet uiterlijk 30 dagen voor de aankomstdatum worden voldaan. Bij boeking binnen 1 maand voor aanvang van uw verblijf moet het totaalbedrag in één keer voldaan worden. Bij niet tijdige of onvolledige betaling wordt de reservering, na een schriftelijke waarschuwing, geannuleerd. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald.

6. Annulering
Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt: - Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs; - Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs; - Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs; - Bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs. Wij restitueren u altijd de toeristenbelasting, milieukosten, schoonmaak en eventuele andere bijgeboekte extra's. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

7. Water, gas, elektra
De huurprijzen van de vakantieaccommodaties op Bospark Markelo zijn inclusief het gebruik van water, gas en elektra. Indien dit niet het geval is staat dit duidelijk bij de omschrijving van de desbetreffende accommodatie vermeld.

8. Aankomst en Vertrek
U kunt zich op de dag van aankomst melden bij de receptie van het park. De aankomst- en vertrektijd staat vermeld op uw reserveringsbevestiging. Indien u niet binnen deze tijd kunt aankomen, verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met het betreffende park. Wij verzoeken u uw reserveringsbevestiging mee te nemen naar de receptie.

9. Aansprakelijkheid
Bospark Markelo en BoekUwBuitenhuis.nl dragen geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade aan of verlies en diefstal van goederen tijdens uw vakantie in één van onze accommodaties.

10. Klachten
Voor klachten tijdens en na het verblijf in een door Bospark Markelo aangeboden accommodatie kunt u contact opnemen met de receptie van het park. Doet u dit vooral ook tijdens uw verblijf zodat u de medewerkers de gelegenheid geeft om het probleem voor u op te lossen.

11. Gunning
Boekingen komen tot stand onder voorbehoud van gunning door de eigenaar van de betreffende vakantiewoning. Boekingen kunnen hierdoor zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Boekingen door bedrijven ten behoeve van huisvesting van werknemers kunnen door ons worden geweigerd. Voor boekingen geldt dat de hoofdboeker 26 jaar en ouder moet zijn. Tevens moet de hoofdboeker tijdens het volledige verblijf in de geboekte accommodatie aanwezig zijn mochten de in zijn/haar boeking aangegeven medereizigers jonger dan 26 jaar zijn.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op via +31547 33 44 52 of stuur een email naar info@vakantieparkhessenheem.nl.

Met vriendelijke groet,
Team Bospark Markelo